Χορηγίες & Έκθεση

Χορηγίες

Κατά τη διάρκεια του 23ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Οργάνωσης, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Μιχαλακοπούλου 105, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 7711673 | Fax 210 7711289
Email congress2@prctravel.gr | Website www.prctravel.gr

Χορηγοί

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ευχαριστεί τις ακόλουθες εταιρείες, που συνέβαλαν σημαντικά στην πραγματοποίηση του.