Επιστημονικό Πρόγραμμα

Τελικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Αίθουσα Α
13:00-14:00 Εγγραφές Συνέδρων
14:00-15:30

Στρογγυλή Τράπεζα 1
Κλινική υπερηχογραφία πέρα από την καθημερινή ρουτίνα
Προεδρείο: Μ. Βλυχού – Δ. Κόκκινος

Υπερηχοτομογραφία και διαγνωστική προσπέλαση του μυοσκελετικού τραύματος
Μ. Βλυχού
Εφαρμογές των σκιαγραφικών των υπερήχων στην επείγουσα ακτινολογία
Δ. Κόκκινος
Απεικόνιση ενδοκοιλιακών οργάνων νεογνών και παιδιών
Μ. Βακάκη
Επεμβατικές τεχνικές με την καθοδήγηση των υπερήχων
Ι. Μοσχούρης
Παρουσίαση περιστατικών

15:30-16:00

Προσκεκλημένη Ομιλία 1
Φορητός Υπολογιστικός Τομογράφος: Εφαρμογές και Ακτινοπροστασία
Προεδρείο: Π.Πρασόπουλος
Ομιλητής: Ε. Ευσταθόπουλος

16:00-16:30 Διάλειμμα Καφέ
16:30-18:00

Στρογγυλή Τράπεζα 2 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μαστός: τι πρέπει να γνωρίζει ο Ακτινολόγος
Προεδρείο: Ι. Φεζουλίδης

Απεικονιστική διερεύνηση του ελάχιστου καρκίνου του μαστού
Αικ. Βάσιου
Απεικονιστική προσέγγιση του πυκνού μαστού
Ευαγ. Πανουργιά
Εξελιγμένες τεχνικές απεικόνισης μαστού και συστήματα υποβοηθούμενης διαφορικής διάγνωσης
Ι. Τσούγκος

Παρουσίαση περιστατικών

18:00-19:30

Στρογγυλή Τράπεζα 3 | Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Καλοήθεις παθήσεις ανδρικής και γυναικείας πυέλου
Προεδρείο: Λ.Ε. Μουλοπούλου - Β. Κουτουλίδης

Μαγνητική τομογραφία οσχέου: Οδηγίες από την Ομάδα απεικόνισης Οσχέου-Πέους της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Απεικόνισης του Ουροποιογεννητικού Συστήματος
Α. Τσίλη
Ανδρική υπογονιμότητα και απεικονιστικός έλεγχος.
Α. Ντόρκου
Απεικονιστική διερεύνηση ενδομητρίωσης με μαγνητική τομογραφία
Χ. Μπουργιώτη
Διερεύνηση κολοήθων παθήσεων μήτρας με μαγνητική τομογραφία
Λ. Ε. Μουλοπούλου

Παρουσίαση περιστατικών

19:30 Εναρκτήρια Τελετή – Χαιρετισμοί

Προσκεκλημένη Ομιλία
Ο εξελισσόμενος ρόλος του Ακτινολόγου ως μέλους της Διεπιστημονικής Ομάδας Αντιμετώπισης του ασθενή
(MDT’s)
Ν. Γκουρτσογιάννης

21:00 Δεξίωση Υποδοχής

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Αίθουσα Α
09:00-10:30

Στρογγυλή Τράπεζα 4
Το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας (ΕΚΑ)
Συναντά την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ)
και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Κίνδυνοι και ατυχήματα στην ακτινολογία
από ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες:
μύθοι, πραγματικότητα & νομοθετικό πλαίσιο
Προεδρείο: Ι. Σειμένης – Β. Τσαπάκη

Κίνδυνοι και ατυχήματα στις Ακτινοδιαγνώσεις Μαγνητικού Συντονισμού
Θ. Μαρής
Κίνδυνοι και ατυχήματα στην Επεμβατική Ακτινολογία
Ε. Ευσταθόπουλος
Οι ερωτήσεις και η αγωνία των ακτινολόγων
Η. Μπρούντζος
Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Ακτινοπροστασίας
Σ. Οικονομίδης
Παρουσίαση Περιστατικών

10:30-12:00

Στρογγυλή Τράπεζα 5 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Απεικόνιση Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
Προεδρείο: Α. Καραντάνας-Α. Κελέκης

Aπεικονιστική προσέγγιση πρόσθιας γοναλγίας
Κ. Σπανάκης
ΜRI επώδυνης κατά γόνυ άρθρωσης μετά συνδεσμοπλαστική
Ι. Τσιφουντούδης
Οστεοαρθρίτιδα κατά γόνυ αρθρώσεως: Τοπικές θεραπείες
Δ. Φιλιππιάδης
Χαμηλή οσφυαλγία και χρήση ραδιοσυχνοτήτων
Κ. Κατσάνος

Παρουσίαση περιστατικών

12:00-12:30 Διάλειμμα Καφέ
12:30-14:00

Στρογγυλή Τράπεζα 6 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τι νεότερο από το Κεντρικό Νευρικό σύστημα
Προεδρείο: Α. Χαριτάντη-Κουρίδου-Ε.Καψαλάκη

Νεότερα δεδομένα στην απεικόνιση των γλοιωμάτων
Ε. Καψαλάκη
Νεότερες τεχνικές-προβληματισμοί στην διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων της λευκής ουσίας του εγκεφάλου
Κ. Κούσκουρας
Διάγνωση και αντιμετώπιση των ισχαιμικών εμφράκτων
Στ. Φοινίτσης
Φακωματώσεις. Νεότερα δεδομένα στην απεικόνιση
Α. Ζήκου


Παρουσίαση περιστατικών

14:00-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή
15:30-16:00

Προσκελημένη Ομιλία 2
Προεδρείο:
Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς στη παιδοακτινολογία
Κ. Θεοδώρου

16:00-17:30

Στρογγυλή Τράπεζα 7 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Νεότερες εξελίξεις στην παιδοακτινολογία
Προεδρείο: Μ. Αργυροπούλου -Ε. Αλεξοπούλου

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα-Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία και συνδεσιμότητα
Β. Ξύδης
Mαγνητική Εντερογραφία στα παιδιά
Ε. Αλεξοπούλου
Απεικόνιση αθλητικών κακώσεων στα παιδιά
Μ. Ραϊσάκη
Απεικόνιση αγγειακών δυσπλασιών μαλακών μορίων
Σ. Δευτεραίος
Παρουσίαση περιστατικών

17.30-18.00 Διάλειμμα καφέ
18:00-19.30

Στρογγυλή Τράπεζα 8 | Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Καρδιακή Απεικόνιση
Προεδρείο: Ν. Λ. Κελέκης-Κων. Κούσκουρας

Μη ισχαιμικές μυοκαρδιοπάθειες: μελέτη με μαγνητικό συντονισμό
Μ. Μαδεμλή
Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια: μελέτη με μαγνητικό συντονισμό
Αλ. Καλλιφατίδης
Μελέτη στεφανιαίας νόσου με υπολογιστική τομογραφία
Κων. Κούσκουρας

Παρουσίαση περιστατικών

19:30-21:00

Στρογγυλή Τράπεζα 9
Εξελίξεις στις σύγχρονες μεθόδους ενδαγγειακής αποκατάστασης
Προεδρείο: Η. Μπρούντζος- Δ. Τσέτης

Εφαρμογές της τεχνολογίας απελευθέρωσης φραμάκου (drug-eluting) στις αρτηρίες των κάτω μελών
Σ. Σπηλιόπουλος
Ενδαγγειακή αποκατάσταση στις φίστουλες και τα μοσχεύματα αιμοκάθαρσης: τι νεώτερο?
Π. Κίτρου
Νεώτερες εξελίξεις στην ενδαγγειακή αποκατάσταση των παθήσεων της θωρακικής αορτής
Θ.Κρατημένος
Ο ρόλος της υπερηχοτομογρφίας στην ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής (EVAR)
Ν. Λιάσης

Παρουσίαση περιστατικών

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Αίθουσα Β
09:00-10:30

Ελεύθερες Ανακοινώσεις 1
ΚΟΙΛΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΟΡΓΑΝΑ- ΓΕΣ
Προεδρείο: Α. Αντωνίου-Ρ. Γουλιμάρη


Προσκεκλημένη Εισαγωγική Ομιλία
Βιντεοακτινοσκόπηση κατάποσης: Mια διαγνωστική αλλά και «θεραπευτική» απεικονιστική εξέταση
Αικ. Ξυνού

ΕΑ 001 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Δημήτρης Φαγκρέζος, Νίκη Λάμα, Σπύρος Δελής, Αρετή Καββαθά, Χαρίκλεια Τριαντοπούλου, Πέτρος Μανιάτης
Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, Αθήνα.
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, Αθήνα
Χειρουργική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, Αθήνα


ΕΑ 002 ΠΡΟΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΕΙΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 128 ΤΟΜΩΝ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ
Άγγελος Γκαραγκούνης1, Βάσιου Αικατερίνη1, Τεπετές Κωνσταντίνος2, Βλυχού Μαριάννα1, Φεζουλίδης Ιωάννης1
Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής – Ιατρικής Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
2. Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας


ΕΑ 003 ΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ (CT-LIVER PERFUSION) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (ΗΚΚ);
Γιώργος Καλαράκης1, Αδάμ Χατζηδάκης2, Κώστας Περισυνάκης3, Αντώνης Παπαδάκης4, Ειρήνη Σάββα5, Δημήτρης Σαμωνάκης6, Απόστολος Καραντάνας7
ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης, Α’, Γαστρεντερολογική κλινική ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΑ 004 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ (COMPUTED TOMOGRAPHY LIVER PERFUSION-CTLP): ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ROI ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γιώργος Καλαράκης1, Αδάμ Χατζηδάκης2, Κώστας Περισυνάκης3, Αντώνης Παπαδάκης4, Ειρήνη Σάββα5, Μαίρη Κουλεντάκη6, Απόστολος Καραντάνας7
ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης, Α’, Γαστρεντερολογική κλινική ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΑ 005 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ (CTLP) ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ΗΚΚ): ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ
Γιώργος Καλαράκης1, Αδάμ Χατζηδάκης2, Κώστας Περισυνάκης3, Αντώνης Παπαδάκης4, Ειρήνη Σάββα5, Ερμίνια Ματρέλα6, Απόστολος Καραντάνας7
ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης, Α’, Γαστρεντερολογική κλινική ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΑ 006 ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΟ ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΠΑΤΟΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Γιώργος Καλαράκης1, Αδάμ Χατζηδάκης2, Ευαγγελία Χρυσού3, Κώστας Περισυνάκης4, Ειρήνη Σάββα5, Δημήτρης Σαμωνάκης6, Απόστολος Καραντάνας7
ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης, Α’, Γαστρεντερολογική κλινική ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΑ 007 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΧΕΟΣ
Μελπομένη Κοσμίδου2, Ιωάννης Πετμεζάρης1, Φίλλιπος Σαράφης1, Ελίζα Σταυρίδη1, Μαρία Λελεγιάννη1
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

10:30-12:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις 2
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΑΧΗΛΟΣ
Προεδρείο: Π. Παλλάδας - Π. Αργυροπούλου


Προσκεκλημένη Εισαγωγική Ομιλία
Εφαρμογή μη συμβατικών τεχνικών Μαγνητικής Τομογραφίας στην διαγνωστική προσέγγιση των ανοϊκών συνδρόμων
Ευφρ. Παπαδάκη

ΕΑ 008 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (DWI) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ READOUT SEGMENTED ECHO-PLANAR IMAGING (RS-EPI)
Σελμίνα Καλάρι, Σοπίκο Κουτσνιασβίλι, Γεώργιος Δωροβίνης, Bac Nguyen, Χρήστος Τσιότσιος
Διάγνωση Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα,
German Oncology Center, Λεμεσός, Κύπρος,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Όσλο, Νορβηγία


ΕΑ 009 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ARTERIAL SPIN LABELLING (ASL) ΣΤΟΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Παναγιώτης Τούλας¹, Δέσποινα Σαββίδου¹, Γεώργιος Καραγιάννης¹, Χρίστος Καρανίκας¹, Βασίλειος Σδρόλιας¹, Μαρία Προμπονά¹, Ευστάθιος Γκότσης², Παναγιώτης Κούσης²‚ Παναγιώτης Ρόζος³, Γεώργιος Πρεκατσούνης³
Όμιλος Βιοïατρική-Αμπελόκηποι Αθήνα
²Φυσικός Μαγνητικού Συντονισμού
³Τεχνολόγος


ΕΑ 010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ:ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER
Ευστράτιος Καραβασίλης1,2, Θεόδωρος Παρθυμός3, Ιωάννης Παπατριανταφύλλου4, Σωκράτης Παπαγεωργίου5, Γεώργιος Κάψας6, Ανδρέας Παπανικολάου7, Ιωάννης Σεïμένης8
Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΝ «Αττικόν», ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη.Κέντρο φροντίδας 3ης ηλικίας «ΙΑΣΙΣ», Αθήνα
4. Ψυχίατρος, Κέντρο φροντίδας 3ης ηλικίας «ΙΑΣΙΣ», Αθήνα
, β’ Εργαστήριο Νευρολογίας, ΠΝ «Αττικόν», ΕΚΠΑ, Αθήνα
6. Ακτινολόγος, Εργαστήριο Ακτινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, Erasmus MC, Rotterdam, Ολλανδία
Παιδιατρικό τμήμα, Τμήμα Κλινικών Νευροεπιστημών, Πανεπιστήμιο Tennessee Health Science Center, Memphis, USA
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη


EA 011 EΦΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ (RESTING STATE FUNCTIONAL MRI) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ (ΣΕΛ) ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Καβρουλάκης Ελευθέριος1, Δημητρίου Στέλιος1, Φανουργιάκης Αντώνης2, Μπερτσιάς Γεώργιος2, Μαρής Θωμάς3, Σιδηρόπουλος Πρόδρομος2, Σίμος Παναγιώτης 4, Παπαδάκη Ευφροσύνη1
1Εργαστήριο Ιατρικής απεικόνισης, 2Ρευματολογική Κλινική, 3Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, 4Ψυχιατρική Κλινική , Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

EA 012 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΩΝΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ(CBCT) ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΓΜΟΡΕΙΤΙΔΑΣ
Νικόλαος Κουκόλης1, Χρήστος Γεωργίου1, Αικατερίνη-Βαϊα Αλεξούδη1, Μαργαρίτα Βαφειάδου2, Γρηγόρης Βενέτης3, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης4
Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ. Ν. Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου

EA 013 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 50 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Νικόλαος Κουκόλης1, Ιωάννης Αστρείδης1, Ιωάννα Καλαϊτσίδου1,Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος2, Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος3, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης4
Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ. Ν. Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου
EA 014 ΤΟ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟ STENTING ΠΕΤΥΧΕ… Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ
Τσαμουρλίδου Ε, Μαντατζής Μ, Πρασόπουλος Π.
Εργαστήριο Ακτινολογίας - Τμήμα Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), Αλεξανδρούπολη

12:00-12:30 Διάλειμμα Καφέ
12:30-14:00

Hellenic Journal of Radiology –Περιοδικό Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας
Προεδρείο: Ν.Γκουρτσογιαννης-Α. Καραντάνας


Ένας χρόνος HJR
Ν. Γκουρτσογιάννης
HJR: Βήμα για τους νέους και όχι μόνο
Α. Καραντάνας
Πως να στείλετε ένα άρθρο. Τι να προσέξετε - τι να αποφύγετε
Δ. Κόκκινος
H εμπειρία μας με το HJR
Ε. Καβρουλάκης

14:00-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή
15:30-16:00

Δορυφορική Διάλεξη | SIEMENS ΗEALTHINEERS
Νεώτερα δεδομένα στην απεικόνιση των αγγείων.
Προεδρείο: Κ. Κλεανθίδης
Ο ρόλος της Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας
Α. Καλλιφατίδης

16:00-17:30

Ελεύθερες Ανακοινώσεις 3
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
Προεδρείο: Χ. Παπαγιάννης - Χ. Γερανού


Προσκεκλημένη Εισαγωγική Ομιλία
Προσυμπτωματικός προληπτικός έλεγχος (screening) των μαστών: πότε και πώς
Π. Λεονάρδου

ΕΑ 015 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ABVS ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (SCREENING) ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Ελένη Γιουτλάκη, Χριστίνα Γκάλι, Eλένη Φειδά, Θεώνη Αναστασιάδη, Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης
Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα


ΕΑ 016 Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (CESM) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΥΚΝΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥΣ
Ελένη Γιουτλάκη, Χρήστος Τζήμας, Χριστίνα Γκάλι, Eλένη Φειδά, Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης.
Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα.

ΕΑ 017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΠΛΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΝΩΝ / CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY (CESM)
Στέλλα Δρακουλίδου¹, Ελένη Φειδά², Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΕΑ 018 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΝΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΜΑΡΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ:
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Μαρίνα Γαβριλιάδη1, Βασίλης Ραφαηλίδης2, Αγάπη Χριστοφορίδου1, Γιώργος Παπαδεράκης, Γαλάτεια Σκουρουμούνη, Απόστολος Δημουλάς1 Χαρίκλεια Μαυρίδου1, Τριάδα Μαλκότση1
Τμήμα Απεικόνισης Μαστού, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα ΓΝ «Παπαγεωργίου»,
Θεσσαλονίκη, Γ.Π.Ν.Θ.«ΑΧΕΠΑ»


ΕΑ 019 ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΤΥΠΙΕΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΜΕ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
Γαλάτεια Σκουρουμούνη¹, Μαρία Λελεγιάννη¹, Γεώργιος Παπαδεράκης¹, Αγάπη Χριστοφορίδου¹, Απόστολος Δημουλάς¹, Μαρίνα Γαβριλιάδη¹, Χαρίκλεια Μαυρίδου², Τριάδα Μαλκότση²
Γ.Ν.Θ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

ΕΑ 020 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μαρία Λελεγιάννη¹, Γαλάτεια Σκουρουμούνη¹, Γεώργιος Παπαδεράκης¹, Αγάπη Χριστοφορίδου¹, Απόστολος Δημουλάς¹, Μαρίνα Γαβριλιάδη¹, Χαρίκλεια Μαυρίδου², Τριάδα Μαλκότση²
Γ.Ν.Θ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

ΕΑ 021 ΤΟ STRAIN RATIO ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ BIRADS 4a ΒΛΑΒΩΝ TOY ΜΑΣΤΟΥ
Αγάπη Χριστοφορίδου1, Απόστολος Δημουλάς1 , Γεώργιος Παπαδεράκης1 , Γαλάτεια Σκουρουμούνη1, Μαρίνα Γαβριλιάδη1, Μαρία Λελεγιάννη1,Χαρούλα Μαυρίδου2, Τριάδα Μαλκότση2
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

ΕΑ 022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Απόστολος Δημουλάς1, Μαρία Λελεγιάννη2, Γιώργος Παπαδεράκης3, Γαλάτεια Σκουρουμούνη4, Αγάπη Χριστοφορίδου5, Βασιλική Χολέβα6, Χαρίκλεια Μαυρίδου7, Τριάδα Μαλκότση8
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

17:30-18:00 Διάλειμμα καφέ
18:00-19:30

Δορυφορικό Συμπόσιο | GE HEALTHCARE
Δυναμική απεικόνιση ηπατικής αιμάτωσης με μοντέρνα συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας:
Προεδρείο: Γ. Καφετζής - Π. Βουδούρη


Τεχνικές παράμετροι λήψης ηπατικής αιμάτωσης με υπολογιστική τομογραφία, παραγόμενοι χάρτες αιμάτωσης και ακτινική επιβάρυνση
Κ. Περισυνάκης, BSc, MSc, PhD
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Tμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Κλινικές εφαρμογές ηπατικής αιμάτωσης στην Ογκολογική Απεικόνιση
Α. Χατζηδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοακτινολογίας – Επεμβατικής Ακτινολογίας, Tμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

MR Spectrum from clinical to research - Shaping the future of MR
Azim Celik, PhD
Υπεύθυνος ομάδας κλινικών επιστημόνων, GE Healthcare


Συζήτηση

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Αίθουσα Α
09:00-10:30

Στρογγυλή Τράπεζα 10
Επεμβατική Ακτινολογία στο Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα(ΗΚΚ)
Προεδρείο: Α. Χατζηιωάννου –Δ. Καρναμπατίδης

ΗΚΚ & Χημειοεμβολισμός: που βρισκόμαστε
Α. Χατζηιωάννου
Ο ρόλος του καυτηριασμού (ablation) στο ΗΚΚ
Κ. Κατσάνος
Ο ρόλος της διαδερμικής παροχέτευσης-stent σε κακοήθη νεοπλάσματα
Σ. Σπηλιόπουλος
Ο ρόλος της απεικόνισης στην μετεπεμβατική παρακολούθηση
Λ. Πούλου


Παρουσίαση Περιστατικών

10:30-12:00

Ερευνητική Συνεδρία Ι
Προεδρείο: Ν. Κελέκης - Α. Χαριτάντη Κουρίδου


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην προεγχειρητική εκτίμηση του επιπωματικού-διηθητικού πλακούντα.
Κ. Ζαφειροπούλου


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου μαγνητικής μαστογραφίας σε μαγνητικό τομογράφο 3 Tesla με χρήση προσαρμοσμένων ακολουθιών διάχυσης
Μ. Φαναριώτης


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Ισχαιμικά έμφρακτα σε όργανα της κοιλιάς ως βιοδείκτης παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με κρυπτογενές αγγειακό επεισόδιο
Γ. Κάψας


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία και συνδεσιμότητα του εγκεφάλου σε ασθενείς με σύνδρομο SJOGREN
Α. Ανδριανοπούλου

12:00-12:30 Διάλειμμα Καφέ
12:30-14:00

Ερευνητική Συνεδρία ΙΙ

Προεδρείο:Λ. Ε. Μουλοπούλου - Ι. Φεζουλίδης


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μελέτη της ευάλωτης καρωτιδικής πλάκας με έγχρωμη Doppler και εμπλουτισμένη με ηχοενισχυτική ουσία υπερηχογραφία και σύγκριση με την πολυτομική αξονική αγγειογραφία και τη νευρολογική συμπτωματολογία των ασθενών
Β. Ραφαηλίδης


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Εφαρμογή της λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας σε κατάσταση ηρεμίας (resting state functional MRI ) σε νοσήματα του ΚΝΣ
Ελευθ. Καβρουλάκης


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μελέτη της διαγνωστικής ακρίβειας της αξονικής αγγειογραφίας του εγκεφάλου στη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου.
Π. Ζαμπάκης


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο ρόλος της υπερηχογραφικής δισδιάστατης shear-wave ελαστογραφίας στη διάγνωση και παρακολούθηση της ηπατικής ίνωσης στην παιδιατρική ηλικία
Π. Γαλήνα


ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑ ΔΠΘ ΚΡΗΤΗΣ
Εξατομικευμένη δοσιμετρία παιδιατρικών ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβατικές διαδικασίες
Α. Πλουσή

14:00-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή

ΔΣ ΕΚΑ

Γενική Συνέλευση
15:30-17:00

Στρογγυλή Τράπεζα 11
Το μέλλον της Ογκολογικής Απεικόνισης : PET/CT ή Ολόσωμο MRI ?
Προεδρείο: Α. Φωτόπουλος- Θ. Πέτσας

Ολόσωμο MRI
Ρ. Ευθυμιάδου
PET CT
Β. Πρασόπουλος

Παρουσίαση περιστατικών

17:00-17:30 Διάλειμμα καφέ
17:30-19:00

Στρογγυλή Τράπεζα 12 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επείγουσες καταστάσεις στο Θώρακα. Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ακτινολόγος
Προεδρείο: Θ. Πέτσας

Ασθενής με οξεία δύσπνοια
Κ. Ταβερναράκη
Ασθενής με οξύ θωρακικό άλγος
Χ. Καλογεροπούλου
Ασθενής με αιμόπτυση
Π. Φιλιππούσης

Παρουσίαση περιστατικών

19:00-20:30

Στρογγυλή Τράπεζα 13 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Ογκολογική Απεικόνιση σε ενδοκοιλιακά όργανα>
Προεδρείο: Π.Πρασόπουλος-Χ. Καλογεροπούλου

Από τον κιρρωτικό όζο στο ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα
Ε. Χαρταμπίλας
Αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος :Απεικόνιση πριν και μετά την θεραπεία
Χ. Τριαντοπούλου
Καρκίνος ορθού: Απεικόνιση πριν και μετά την θεραπεία
Ε. Χρυσού
Λεμφώματα γαστρεντερικού σωλήνα
Ν. Κουρκουτσάκης

Παρουσίαση περιστατικών
Τοπική υποτροπή ή αλλοιώσεις μετά θεραπεία

20:30 Τελετή Λήξης-Βράβευση Εργασιών

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Αίθουσα Β
09:00-10:30

Ελεύθερες Ανακοινώσεις 4
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Προεδρείο: Ι. Τσιτουρίδης - Δ. Χουρμούζη


Προσκεκλημένη Εισαγωγική ομιλία
Αστάθεια ώμου
Γ. Δελήμπασης

ΕΑ 023 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ
Δημήτρης Φαγκρέζος, Νίκη Λάμα, Χαρίκλεια Τριαντοπούλου, Χάρης Αναστασιάδης, Λαμπρινή Αδαμοπούλου, Πέτρος Μανιάτης
Τμήμα Αξονικού Τομογράφου και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας- Πατησίων, Αθήνα
Ακτινολογικό τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας- Πατησίων, Αθήνα


ΕΑ 024 ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΤΕΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΕΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ HOUNSFIELD
Ιωάννης Πετμεζάρης, Μπιντούδη Αντωνία, Σαράφης Φίλλιπος, Κοσμίδου Μελίνα, Σταυρίδη Ελίζα, Θεοδωρακόπουλος Αντώνιος
Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου

ΕΑ 025 AKTINΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤA ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Ιωάννης Πετμεζάρης, Μπιντούδη Αντωνία, Σαράφης Φίλλιπος, Κοσμίδου Μελίνα, Σταυρίδη Ελίζα, Θεοδωρακόπουλος Αντώνιος
Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου

ΕΑ 026 O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ
Μελπομένη Κοσμίδου2, Ιωάννης Πετμεζάρης1, Φίλλιπος Σαράφης1, Ελίζα Σταυρίδη1, Μαρία Λελεγιάννη1
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

ΕΑ 027 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ – ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ INTERNATIONAL MYELOMA WORKING GROUP
Vassilis Koutoulidis1, Stefan Delorme2, Jennifer Mosebach2, Thomas Hielscher2, Jens Hillengass3, Lia A Moulopoulos1
1st Department of Radiology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
2. German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany
3. Department of Hematology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany


ΕΑ 028 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΩΝ ΥΠΕΡΠΥΚΝΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΣΩΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ
Βασίλειος Κουτουλίδης1, Ιωάννα Κλάπα1, Ευάγγελος Τέρπος2, Ανδριανή Μπουλταδάκη1, Σοφία Φονταρά1, Ευαγγελία Πανουργιά1, Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος2, Λία Ευαγγελία Μουλοπούλου1
Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

10:30-12:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις 5
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο:Β. Σουφτάς- Χ. Ρούντας


Προσκεκλημένη Εισαγωγική Ομιλία
Ο ρόλος του Νευροακτινολόγου στη σύγχρονη διαχείριση του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου
Μ. Μαντατζής

ΕΑ 029 ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ
Δέσποινα Παναγιωτίδου1, Ιωάννης Πετμεζάρης1, Παπαγιάννης Βασίλειος2, Βλαχοδήμος Απόστολος2, Κοσμίδου Μελίνα3, Φιλιππίδης Αντώνιος4
Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θες/νικης


ΕΑ 030 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ
Δέσποινα Παναγιωτίδου1, Ιωάννης Πετμεζάρης1, Σωτηριάδου Αμαλία1, Θεοδωρακόπουλος Αντώνιος2, Κοσμίδου Μελίνα2
Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θες/νικης

ΕΑ031 ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Παναγιώτης Παπαδημάτος1, Παναγιώτης Κίτρου1, Κωνσταντίνος Κατσάνος1, Σταύρος Σπηλιόπουλος 2, Νικόλαος Χρηστέας1, Δημήτριος Καρναμπατίδης1
1Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ελλάδα, Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Αττικό’, Αθήνα

ΕΑ 032 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΡΟΜΒΩΜΕΝΩΝ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΤΙΑΣ ΣΕ 241 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Παναγιώτης Παπαδημάτος1, Παναγιώτης Κίτρου1, Κωνσταντίνος Κατσάνος1, Σταύρος Σπηλιόπουλος 2, Νικόλαος Χρηστέας1, Δημήτριος Καρναμπατίδης1
1Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ελλάδα, Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Αττικό’, Αθήνα

ΕΑ 033 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΤΙΑΣ ΕΠΙ 510 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Παναγιώτης Παπαδημάτος1, Παναγιώτης Κίτρου1, Κωνσταντίνος Κατσάνος1, Σταύρος Σπηλιόπουλος 2, Ευάγγελος Παπαχρήστου 3 , Νικόλαος Χρηστέας1, Δημήτριος Καρναμπατίδης1
Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής – Ιατρικής Απεικόνισης, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
1Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ελλάδα, Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Αττικό’, Ελλάδα., 3Nεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Αθήνα

ΕΑ 034 ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Γεώργιος Καράγιωργας1, Άγγελος Γκαραγκούνης1, Ρεβέκκα Μωυσίδου1, Ιωάννης Φεζουλίδης1, Χρήστος Ρούντας1

ΕΑ 035 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΤΟΝΟΥ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕΟΜΥΚΙΝΗΣ
Ελίνα Τσαμουρλίδου, Kωνσταντίνος Φρίγκας, Μιχάλης Τσικνίδης, Νέα Ιοσελιάνι, Δημοσθένης Κοκοβίδης, Bασίλειος Σουφτάς, Πάνος Πρασόπουλος.
Εργαστήριο Ακτινολογίας – Τμήμα Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), Αλεξανδρούπολη

ΕΑ 036 ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΤΡΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ;
Ελίνα Τσαμουρλίδου, Κωνσταντίνος Φρίγκας, Μιχάλης Τσικνίδης, Παναγιώτης Τσικούρας, Βασίλειος Σουφτάς, Πάνος Πρασόπουλος
Εργαστήριο Ακτινολογίας – Τμήμα Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), Αλεξανδρούπολη

12:00-12:30 Διάλειμμα Καφέ
14:00-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή
15:30-17:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις 6
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Προεδρείο:Κ. Περισυνάκης- Π. Πλατώνη


Προσκεκλημένη Εισαγωγική Ομιλία
Επαναληπτικές μέθοδοι ανακατασκευής στην Υπολογιστική Τομογραφία: Σχέση ποιότητας Εικόνας και Δόσης
Εμμ. Παπαναστασίου

ΕΑ 037 ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ γ.
Ελευθέριος Αδαμίδης, Ανδρέας Καβατζικλής, Στυλιανός Κουτρουμπάς, Νικόλαος Μοσχονάς
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), ΤΕΙ Πειραιά


ΕΑ 038 Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η << ΨΥΧΗ>> ΤΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Παναγιώτης Τούλας¹, Γεωργία Παππά ², Δέσποινα Σαββίδου¹, Μαριάννα Κρεζία ¹, Μιχαήλ Βογάς *, Σπύρος Ζαρκαδούλας ³, Αθανάσιος Τάραμας ³, Σταμάτης Βαρδονικολάκης ³, Σταμάτης Φύκαρης ³, Αγγελική Αποστολάκη ³
Όμιλος Βιοïατρική- Αμπελόκηποι Αθήνα

ΕΑ 039 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ
Μαριτίνα Ρουχωτά1, Γεώργιος Λούντος2,3, Γεώργιος Καγκάδης4
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής


ΕΑ 40 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ
Κ. Περισυνάκης,1 Σ. Πουλή,2 Α. Τζεδάκης,3 Κ. Σπανάκης,4 Α. Χατζηδάκης,5 Μ. Ραϊσάκη6
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΕΑ 041 ΜΕΛΕΤΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εμμανουήλ Παπαναστασίου1, Ελένη Θεοδωρίδου2, Αργύριος Δούμας3, Αναστάσιος Σιούντας4
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πα.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Β’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πα.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ , Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πα.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

ΕΑ 042 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ
Ιωάννης Ανδρουλάκης1, Κωνσταντίνος Περισυνάκης2
1. Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Φυσικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
2. Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


ΕΑ 043 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ CA ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ VMAT. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου1, Περικλής Παπαβασιλείου2, Μάριος Βελώνης3, Ουρανία Κιμούνδρη1, Ιωάννης Σεϊμένης4, Αναστάσιος Σιούντας5
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

ΕΑ 044 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-BOARD IMAGER ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ DHX VARIAN
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου1, Περικλής Παπαβασιλείου2, Αναστάσιος Βατάλης3, Χιονία Κωδωνά1, Ιωάννης Σεϊμένης4
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.

ΕΑ 045 ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συργιαμιώτης Βασίλης1, Αγάπη Πλουσή2, Τριανταφυλλιά Μακρή3 , Χατζηγιώργη Χριστιάνα4, Ευσταθόπουλος Ευστάθιος5
Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικών απεικονίσεων Αξονικού και Μαγνητικού τομογράφου Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

17:00-17:30 Διάλειμμα καφέ