Οργάνωση & Επιτροπές

 
Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας
Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ.

Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας

Επίτιμος Πρόεδρος
Γκουρτσογιάννης Νικόλαος
Πρόεδρος
Αργυροπούλου Μαρία
Α' Αντιπρόεδρος
Μουλοπούλου Λία Ευαγγελία
Β' Αντιπρόεδρος
Πρασόπουλος Παναγιώτης
Γεν. Γραμματέας
Καραντάνας Απόστολος
Ταμίας
Βάσιου Αικατερίνη
Μέλη
Κελέκης Νικόλαος
Πέτσας Θεόδωρος

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος
Πρασόπουλος Παναγιώτης
Μέλη
Αργυροπούλου Παρασκευή
Βαγδατλής Θεόδωρος
Γιαννούδη Τριανταφυλλιά
Δευτεραίος Σάββας
Ζησιμόπουλος Αθανάσιος
Καφετζής Γεώργιος
Κουρκουτσάκης Νικόλαος
Μαντατζής Μιχάλης
Μπομποτάς Μικές
Οικονόμου Αναστασία
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Σειμένης Ιωάννης
Σουφτάς Βασίλειος
Φουτζιτζή Σουλτάνα
Χούχος Κωνσταντίνος
Χρυσάφης Ιωάννης

Επιστημονική Επιτροπή Συνέδριου

Μ. Αργυροπούλου
Μ. Βλυχού
Ε. Ευσταθόπουλος
Α. Καραντάνας
Ν. Κελέκης
Ε. Μουλοπούλου
Η. Μπρούντζος
Θ. Πέτσας
Π. Πρασόπουλος
Ι. Σειμένης
Δ. Τσέτης
Ι. Φεζουλίδης
Α. Χαριτάντη Κουρίδου
Α. Χατζηιωάννου

Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών

Συντονιστής
Δ. Καρναμπατίδης
Μέλη
Β. Κουτουλίδης
Μ. Μαντατζής
Μ. Ραισάκη
Α. Τσίλη

Επιστημονική Γραμματεία

Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Πρασόπουλος Παναγιώτης
Καθηγητής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ.
Πρόεδρος του Συνεδρίου
E-mail: pprasopo@med.duth.gr