Ιστολογική εικόνα και Τέχνη


ekthesi istologiki eikona kai texni diapanepistimiako aktinologias afisa


Στα πλαίσια του 23ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας θα υπάρχει πρωτότυπη έκθεση πινάκων, που περιλαμβάνει ιστολογικές μικροσκοπικές εικόνες ρουτίνας, όπου τα κύτταρα δημιουργούν ασύλληπτα σχήματα και παραστάσεις, καθώς επίσης, και μοναδικές εικόνες, που προκύπτουν από φυσαλίδες αέρα, κόλλα και σωματίδια σκόνης που εγκλωβίζονται κάτω από την καλυπτρίδα κατά την επεξεργασία των ιστολογικών τομών.

Εικόνες που δηλώνουν ότι, η ψυχρή Ιατρική Επιστήμη συναντιέται και φλερτάρει με την Τέχνη με τρόπο πρωτότυπο και μαγικό.

Υπεύθυνη και δημιουργός της έκθεσης είναι η κ. Λαμπροπούλου Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήματος Ιατρικής, Δ.Π.Θ.