Γενικές Πληροφορίες

Συνεδριακό Κέντρο

Astir*Egnatia Alexandroupolis

Πάρκο Εγνατίας
Τ.Κ. 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τηλ: 25510 38000
Website: www.astiregnatia.com
Astir*Egnatia Alexandroupolis

Ημερομηνίες Συνεδρίου

21-23 Σεπτεμβρίου 2017

Γλώσσα Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, χωρίς ταυτόχρονη διερμηνεία.

Έκθεση

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Βάσει της διάταξης του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του συνεδρίου

Το πιστοποιητικό συμμετοχής θα παραδίδεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους με τη συμπλήρωση της απαραίτητης φόρμας αξιολόγησης του Συνεδρίου, το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε Σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Κάρτες συνέδρων

Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο στις Συνεδριακές Αίθουσες. Κατά την είσοδο του συνέδρου στις Συνεδριακές Αίθουσες και σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE της κάρτας διαπίστευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας

Η Γραμματεία θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

  • Πέμπτη 21/09/2017 13.00 -21:00
  • Παρασκευή 22/09/2017 08:30-21:00
  • Σάββατο 23/09 /2017 08:30-20:30

Τεχνική Γραμματεία

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων. Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή USB stick σε PPT ή PDF format, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της ομιλίας τους.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Κατά τη Διάρκεια του Συνέδριου

Στους συνεδριακούς και κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου Astir Egnatia παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi).
Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι διαθέσιμος από τη γραμματεία του Συνεδρίου και από την Υποδοχή του ξενοδοχείου.

Γραμματεία - Οργάνωση Συνέδριου

Γραμματεία Συνεδρίου:
PRC Congress & Travel

Μιχαλακοπούλου 105, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 7711673 | Fax 210 7711289
Email congress2@prctravel.gr | Website www.prctravel.gr