Μοριοδότηση


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME - UEMS,
χορηγεί 23 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου.